Giá FUN hôm nay

Trung bình (24h)
134 VND
Thấp nhất (24h)
132 VND
Cao nhất (24h)
135 VND
Khối lượng 24h
1,749,311.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,490,763.56 USD
Vốn hóa thị trường
56,090,924.25 USD

FUNToken FUN/VND

133 VND
-1.48% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FUN
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:15 (UTC +7)
Tín hiệu