Giá FXS hôm nay

Trung bình (24h)
132,774 VND
Thấp nhất (24h)
129,177 VND
Cao nhất (24h)
134,978 VND
Khối lượng 24h
3,330,206.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,975,974.59 USD
Vốn hóa thị trường
402,258,913.74 USD

Frax Share FXS/VND

134,777 VND
+1.4% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FXS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-20 16:35 (UTC)
Tín hiệu