Giá FXS hôm nay

Trung bình (24h)
4.68 USD
Thấp nhất (24h)
4.52 USD
Cao nhất (24h)
4.81 USD
Khối lượng 24h
5,552,698.78 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,199,732.53 USD
Vốn hóa thị trường
370,269,062.63 USD

Frax Share FXS/USD

4.71 USD
+4.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FXS
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:21 (UTC +7)
Tín hiệu