Giá GALA hôm nay

Trung bình (24h)
1,120 VND
Thấp nhất (24h)
1,039 VND
Cao nhất (24h)
1,185 VND
Khối lượng 24h
85,902,851.19 USD
KL Trung bình 10 ngày
71,119,017.47 USD
Vốn hóa thị trường
1.35b USD

Gala GALA/VND

1,165 VND
+6.78% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GALA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:11 (UTC)
Tín hiệu