Giá GALA hôm nay

Trung bình (24h)
1,190 VND
Thấp nhất (24h)
1,156 VND
Cao nhất (24h)
1,236 VND
Khối lượng 24h
71,471,588.55 USD
KL Trung bình 10 ngày
65,614,218.34 USD
Vốn hóa thị trường
1.63 tỷ USD

Gala GALA/VND

1,181 VND
-1.01% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GALA
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:35 (UTC +7)
Tín hiệu