Galxe
GAL/USD

Giá GAL hôm nay

2.56 USD
+6.42% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GAL
Cập nhật gần nhất vào 25-07-2024 03:26 (UTC +7)
Tín hiệu