Giá GAL hôm nay

Trung bình (24h)
97,137 VND
Thấp nhất (24h)
93,611 VND
Cao nhất (24h)
99,271 VND
Khối lượng 24h
5,224,404.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,460,372.94 USD
Vốn hóa thị trường
418,988,545.79 USD

Project Galaxy GAL/VND

94,345 VND
-0.58% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GAL
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:03 (UTC +7)
Tín hiệu