Giá GAL hôm nay

Trung bình (24h)
4.36 USD
Thấp nhất (24h)
3.24 USD
Cao nhất (24h)
4.8 USD
Khối lượng 24h
22,818,684.06 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,800,600.31 USD
Vốn hóa thị trường
366,669,739.11 USD

Project Galaxy GAL/USD

3.48 USD
-18.9% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GAL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:15 (UTC)
Tín hiệu