Giá GAL hôm nay

Trung bình (24h)
120,453 VND
Thấp nhất (24h)
117,670 VND
Cao nhất (24h)
122,547 VND
Khối lượng 24h
9,352,666.98 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,790,364.59 USD
Vốn hóa thị trường
487,452,796.61 USD

Project Galaxy GAL/VND

121,365 VND
+0.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GAL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:25 (UTC)
Tín hiệu