Giá GARI hôm nay

Trung bình (24h)
677 VND
Thấp nhất (24h)
621 VND
Cao nhất (24h)
745 VND
Khối lượng 24h
559,264.28 USD
KL Trung bình 10 ngày
251,032.44 USD
Vốn hóa thị trường
9,774,861.03 USD

Gari Network GARI/VND

708 VND
+14.01% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GARI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:10 (UTC)
Tín hiệu