Giá GARI hôm nay

Trung bình (24h)
569 VND
Thấp nhất (24h)
569 VND
Cao nhất (24h)
569 VND
Khối lượng 24h
91,421.48 USD
KL Trung bình 10 ngày
135,598.39 USD
Vốn hóa thị trường
9,191,686.26 USD

Gari Network GARI/VND

Biểu đồ giá GARI
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:34 (UTC +7)
Tín hiệu