Giá GLMR hôm nay

Trung bình (24h)
8,174 VND
Thấp nhất (24h)
7,783 VND
Cao nhất (24h)
8,507 VND
Khối lượng 24h
6,097,852.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,039,545.31 USD
Vốn hóa thị trường
264,567,494.73 USD

Glimmer GLMR/VND

8,246 VND
+1.36% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GLMR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:20 (UTC)
Tín hiệu