Giá GLMR hôm nay

Trung bình (24h)
7,227 VND
Thấp nhất (24h)
6,776 VND
Cao nhất (24h)
7,669 VND
Khối lượng 24h
3,473,091.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,590,410.42 USD
Vốn hóa thị trường
252,421,604.96 USD

Glimmer GLMR/VND

7,521 VND
+10.08% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GLMR
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:28 (UTC +7)
Tín hiệu