Giá GMMT hôm nay

Trung bình (24h)
949 VND
Thấp nhất (24h)
884 VND
Cao nhất (24h)
1,020 VND
Khối lượng 24h
140,984.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
146,460.43 USD
Vốn hóa thị trường
331,885.15 USD

Giant Mammoth GMMT/VND

955 VND
+6.35% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GMMT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:10 (UTC)
Tín hiệu