Giá GMMT hôm nay

Trung bình (24h)
819 VND
Thấp nhất (24h)
782 VND
Cao nhất (24h)
850 VND
Khối lượng 24h
103,437.04 USD
KL Trung bình 10 ngày
79,055.48 USD
Vốn hóa thị trường
5,160,853.24 USD

Giant Mammoth GMMT/VND

807 VND
-0.25% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GMMT
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:14 (UTC +7)
Tín hiệu