Giá GMX hôm nay

Trung bình (24h)
696,155 VND
Thấp nhất (24h)
661,416 VND
Cao nhất (24h)
731,503 VND
Khối lượng 24h
9,862,175.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,001,328.93 USD
Vốn hóa thị trường
258,471,119.21 USD

GMX GMX/VND

726,042 VND
+7.96% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GMX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:02 (UTC)
Tín hiệu