Giá GMX hôm nay

Trung bình (24h)
777,680 VND
Thấp nhất (24h)
765,820 VND
Cao nhất (24h)
800,150 VND
Khối lượng 24h
3,832,482.92 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,929,235.21 USD
Vốn hóa thị trường
285,178,342.86 USD

GMX GMX/VND

773,960 VND
-3.15% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GMX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:38 (UTC)
Tín hiệu