Giá GNS hôm nay

Trung bình (24h)
92,766 VND
Thấp nhất (24h)
90,830 VND
Cao nhất (24h)
94,532 VND
Khối lượng 24h
1,094,576.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,549,410.38 USD
Vốn hóa thị trường
120,263,934.19 USD

Gains Network GNS/VND

93,786 VND
+1.53% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GNS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:08 (UTC)
Tín hiệu