Giá GNS hôm nay

Trung bình (24h)
84,994 VND
Thấp nhất (24h)
83,258 VND
Cao nhất (24h)
86,259 VND
Khối lượng 24h
2,256,774.43 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,400,302.53 USD
Vốn hóa thị trường
109,173,440.89 USD

Gains Network GNS/VND

84,167 VND
-1.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GNS
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 10:13 (UTC +7)
Tín hiệu