Giá GPT hôm nay

Trung bình (24h)
10,301 VND
Thấp nhất (24h)
10,019 VND
Cao nhất (24h)
10,673 VND
Khối lượng 24h
1,627,520.39 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,766,341.88 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

QnA3.AI GPT/VND

10,141 VND
-3.58% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GPT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:13 (UTC)
Tín hiệu