Giá GPT hôm nay

Trung bình (24h)
8,559 VND
Thấp nhất (24h)
8,089 VND
Cao nhất (24h)
9,194 VND
Khối lượng 24h
2,882,015.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,887,220.07 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

QnA3.AI GPT/VND

8,499 VND
+1.98% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GPT
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:23 (UTC +7)
Tín hiệu