Giá GTC hôm nay

Trung bình (24h)
1.23 USD
Thấp nhất (24h)
1.16 USD
Cao nhất (24h)
1.31 USD
Khối lượng 24h
4,906,131.54 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,919,864.02 USD
Vốn hóa thị trường
84,795,392.88 USD

Gitcoin GTC/USD

1.3 USD
+3.77% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GTC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:46 (UTC)
Tín hiệu