Giá GTC hôm nay

Trung bình (24h)
34,465 VND
Thấp nhất (24h)
33,936 VND
Cao nhất (24h)
34,946 VND
Khối lượng 24h
1,446,578.37 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,238,492.15 USD
Vốn hóa thị trường
88,590,873.23 USD

Gitcoin GTC/VND

34,761 VND
+1.49% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GTC
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 18:49 (UTC +7)
Tín hiệu