Giá GTC hôm nay

Trung bình (24h)
37,150 VND
Thấp nhất (24h)
36,108 VND
Cao nhất (24h)
38,286 VND
Khối lượng 24h
2,649,226.63 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,343,525.92 USD
Vốn hóa thị trường
97,051,181.24 USD

Gitcoin GTC/VND

37,208 VND
0.05% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 404
Khối lượng 24h
2,649,226.63 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,343,525.92 USD
Vốn hóa thị trường
97,051,181.24 USD
Cao nhất 1 năm
64,332 VND
Thấp nhất 1 năm
18,403 VND
Thấp nhất
18,403 VND
Cao nhất
742,061 VND
Lưu hành
66,291,053.56 GTC
Tổng cung
100,000,000 GTC
Biến động (1 ngày)
0.05%
Biến động (7 ngày)
1.16%
Biến động (1 tháng)
32.14%
Biến động (3 tháng)
41.3%
Biến động (Năm nay)
10.81%
Thông tin

Gitcoin là một nền tảng để tài trợ cho những nhà phát triển các dự án mã nguồn mở. Gitcoin tự mô tả mình là một cộng đồng gồm những người xây dựng, sáng tạo ra các giao thức kết hợp lại với nhau để phát triển tương lai của Internet mở. Cụ thể, Gitcoin đưa ra các cơ chế khuyến khích hấp dẫn nhằm kết nối cộng đồng các nhà phát triển mã nguồn mở, đồng thời tạo môi trường cho các dự án nguồn mở được tiếp xúc với các nhà phát triển khác.

Để làm được điều này, Gitcoin đã tạo ra một cộng đồng hỗ trợ cơ sở hạ tầng mới cho Web3 – bao gồm các công cụ, công nghệ và mạng – để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực mã nguồn mở.

Token GTC là token quản trị của Gitcoin DAO. Theo đó, người nắm giữ GTC sẽ có quyền hạn nhất định trong việc quản lý các khía cạnh như Community treasury, Gitcoin Stewards, tham gia vào các quyết định quan trọng của hệ sinh thái như phân bổ quỹ, Matching Pools, hay Grant Collusion.

Thông số kỹ thuật:

  • Tên gọi: Gitcoin Token
  • Ký hiệu: GTC
  • Nền tảng: Ethereum
  • Tiêu chuẩn: ERC20
  • Địa chỉ Smart Contract: 0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f
  • Loại token: Governance
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
DAO
Altcoin
Web3
Tín hiệu