Giá GTC hôm nay

Trung bình (24h)
35,282 VND
Thấp nhất (24h)
25,580 VND
Cao nhất (24h)
37,319 VND
Khối lượng 24h
7,278,098.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,841,602.61 USD
Vốn hóa thị trường
66,346,277.96 USD

Gitcoin GTC/VND

27,414 VND
-25.11% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GTC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:53 (UTC)
Tín hiệu