Giá HIVE hôm nay

Trung bình (24h)
8,522 VND
Thấp nhất (24h)
8,053 VND
Cao nhất (24h)
8,838 VND
Khối lượng 24h
1,478,632.08 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,151,641.96 USD
Vốn hóa thị trường
164,143,798.17 USD

Hive HIVE/VND

8,682 VND
+6.48% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HIVE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 01:05 (UTC)
Tín hiệu