Giá HIVE hôm nay

Trung bình (24h)
8,244 VND
Thấp nhất (24h)
8,120 VND
Cao nhất (24h)
8,374 VND
Khối lượng 24h
746,863.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,609,828.98 USD
Vốn hóa thị trường
158,472,470.17 USD

Hive HIVE/VND

8,136 VND
-0.99% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HIVE
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:21 (UTC +7)
Tín hiệu