Giá HNG hôm nay

Trung bình (24h)
1,968 VND
Thấp nhất (24h)
1,968 VND
Cao nhất (24h)
1,972 VND
Khối lượng 24h
9.83 USD
KL Trung bình 10 ngày
153.68 USD
Vốn hóa thị trường
2,566,956.52 USD

HanaGold Token HNG/VND

1,968 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá HNG
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:02 (UTC)
Tín hiệu