Giá HNG hôm nay

Trung bình (24h)
1,789 VND
Thấp nhất (24h)
1,788 VND
Cao nhất (24h)
1,799 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
38.33 USD
Vốn hóa thị trường
2,145,600 USD

HanaGold Token HNG/VND

1,788 VND
-0.61% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HNG
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:42 (UTC)
Tín hiệu