Giá ICE hôm nay

Trung bình (24h)
96 VND
Thấp nhất (24h)
90 VND
Cao nhất (24h)
99 VND
Khối lượng 24h
435,350.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
528,901.2 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

Ice Network ICE/VND

98 VND
+1.03% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ICE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 04:54 (UTC)
Tín hiệu