Giá ICE hôm nay

Trung bình (24h)
129 VND
Thấp nhất (24h)
127 VND
Cao nhất (24h)
130 VND
Khối lượng 24h
311,807.56 USD
KL Trung bình 10 ngày
435,097.46 USD
Vốn hóa thị trường
32,422,148.26 USD

Ice Network ICE/VND

128 VND
-0.78% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ICE
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:58 (UTC +7)
Tín hiệu