Giá ICP hôm nay

Trung bình (24h)
12.67 USD
Thấp nhất (24h)
11.99 USD
Cao nhất (24h)
13.17 USD
Khối lượng 24h
54,879,727.39 USD
KL Trung bình 10 ngày
47,459,258.28 USD
Vốn hóa thị trường
6.04b USD

Internet Computer ICP/USD

13.11 USD
+3.94% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ICP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:51 (UTC)
Tín hiệu