Giá ICP hôm nay

Trung bình (24h)
348,136 VND
Thấp nhất (24h)
340,333 VND
Cao nhất (24h)
355,946 VND
Khối lượng 24h
46,015,614.34 USD
KL Trung bình 10 ngày
39,806,180.81 USD
Vốn hóa thị trường
6.14 tỷ USD

Internet Computer ICP/VND

340,790 VND
-1.99% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ICP
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:24 (UTC +7)
Tín hiệu