Giá ICP hôm nay

Trung bình (24h)
348,511 VND
Thấp nhất (24h)
285,417 VND
Cao nhất (24h)
370,736 VND
Khối lượng 24h
94,492,092.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
49,125,105.79 USD
Vốn hóa thị trường
5.69b USD

Internet Computer ICP/VND

330,193 VND
-9.84% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ICP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:02 (UTC)
Tín hiệu