Giá IDEX hôm nay

Trung bình (24h)
1,750 VND
Thấp nhất (24h)
1,706 VND
Cao nhất (24h)
1,798 VND
Khối lượng 24h
1,394,408 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,093,904.47 USD
Vốn hóa thị trường
54,694,158.86 USD

IDEX IDEX/VND

1,787 VND
+2.58% 24 giờ qua
Biểu đồ giá IDEX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:23 (UTC)
Tín hiệu