Giá IDEX hôm nay

Trung bình (24h)
1,522 VND
Thấp nhất (24h)
1,490 VND
Cao nhất (24h)
1,575 VND
Khối lượng 24h
789,929.67 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,234,406.24 USD
Vốn hóa thị trường
47,400,062.67 USD

IDEX IDEX/VND

1,518 VND
-0.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá IDEX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:33 (UTC)
Tín hiệu