Giá JASMY hôm nay

Trung bình (24h)
0.01905182 USD
Thấp nhất (24h)
0.01781764 USD
Cao nhất (24h)
0.02065529 USD
Khối lượng 24h
58,690,992.17 USD
KL Trung bình 10 ngày
48,524,417.04 USD
Vốn hóa thị trường
990,648,078.36 USD

JasmyCoin JASMY/USD

0.02030314 USD
-1.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JASMY
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:04 (UTC)
Tín hiệu