Giá JASMY hôm nay

Trung bình (24h)
528 VND
Thấp nhất (24h)
517 VND
Cao nhất (24h)
555 VND
Khối lượng 24h
17,143,910.56 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,734,083.27 USD
Vốn hóa thị trường
993,193,742.49 USD

JasmyCoin JASMY/VND

521 VND
-1.33% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JASMY
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:33 (UTC)
Tín hiệu