Giá JASMY hôm nay

Trung bình (24h)
507 VND
Thấp nhất (24h)
474 VND
Cao nhất (24h)
548 VND
Khối lượng 24h
57,346,978.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
48,722,425.6 USD
Vốn hóa thị trường
973,725,968.69 USD

JasmyCoin JASMY/VND

525 VND
-0.94% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JASMY
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:49 (UTC)
Tín hiệu