Giá JOE hôm nay

Trung bình (24h)
13,857 VND
Thấp nhất (24h)
12,875 VND
Cao nhất (24h)
14,563 VND
Khối lượng 24h
8,256,397.29 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,368,038.81 USD
Vốn hóa thị trường
193,961,227.35 USD

JOE JOE/VND

14,255 VND
+5.69% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JOE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:02 (UTC)
Tín hiệu