Giá JOE hôm nay

Trung bình (24h)
0.5035 USD
Thấp nhất (24h)
0.4927 USD
Cao nhất (24h)
0.5144 USD
Khối lượng 24h
2,063,293.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,168,972.27 USD
Vốn hóa thị trường
182,795,227.42 USD

JOE JOE/USD

0.5101 USD
+1.85% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JOE
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:45 (UTC)
Tín hiệu