Giá KDA hôm nay

Trung bình (24h)
1.28 USD
Thấp nhất (24h)
1.24 USD
Cao nhất (24h)
1.35 USD
Khối lượng 24h
6,680,927.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,860,695.44 USD
Vốn hóa thị trường
327,263,891.61 USD

Kadena KDA/USD

1.25 USD
3.41% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 189
Khối lượng 24h
6,680,927.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,860,695.44 USD
Vốn hóa thị trường
327,263,891.61 USD
Cao nhất 1 năm
1.7 USD
Thấp nhất 1 năm
0.41 USD
Thấp nhất
0.41 USD
Cao nhất
9.71 USD
Lưu hành
263,998,540.96 KDA
Tổng cung
1,000,000,000 KDA
Biến động (1 ngày)
3.41%
Biến động (7 ngày)
16.2%
Biến động (1 tháng)
20.58%
Biến động (3 tháng)
108.38%
Biến động (Năm nay)
6.61%
Thông tin

Kadena là một giao thức blockchain lớp một có thể mở rộng, hoạt động trên mô hình bằng chứng công việc Proof-of-work (POW). Kadena cải thiện được thông lượng và khả năng mở rộng, đồng thời vẫn duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn được tìm thấy trong Bitcoin. Theo thông tin dự án, Kadena có khả năng xử lý tới 480.000 giao dịch mỗi giây, đây là một hiệu suất khá ấn tượng.

Hệ sinh thái của Kadena hỗ trợ sử dụng cho các doanh nghiệp và doanh nhân, cung cấp tính bảo mật của Bitcoin, phí gas hầu như bằng 0, ngôn ngữ hợp đồng thông minh an toàn với tính năng phát hiện lỗi tích hợp sẵn.

KDA là token hoạt động trong nền tảng Kadena, được sử dụng với các mục đích sau:

  • Thanh toán chi phí gas khi thực hiện hợp đồng thông minh.
  • Được sử dụng để tạo hợp đồng thông minh mới.
  • Chuyển giao giá trị giữa người dùng với nhau.
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Layer 1
Altcoin
Nền tảng
Tín hiệu