Giá KDA hôm nay

Trung bình (24h)
0.8366 USD
Thấp nhất (24h)
0.8211 USD
Cao nhất (24h)
0.8583 USD
Khối lượng 24h
1,930,843.34 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,074,888.72 USD
Vốn hóa thị trường
231,323,134.73 USD

Kadena KDA/USD

0.8482 USD
+1.69% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KDA
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:14 (UTC +7)
Tín hiệu