Giá KNC hôm nay

Trung bình (24h)
14,695 VND
Thấp nhất (24h)
13,343 VND
Cao nhất (24h)
15,641 VND
Khối lượng 24h
5,706,772.71 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,147,293.46 USD
Vốn hóa thị trường
110,052,750.46 USD

Kyber Network Crystal KNC/VND

15,466 VND
+9.78% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KNC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:55 (UTC)
Tín hiệu