Giá KNC hôm nay

Trung bình (24h)
0.6977 USD
Thấp nhất (24h)
0.6585 USD
Cao nhất (24h)
0.7527 USD
Khối lượng 24h
11,142,208.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,705,403.57 USD
Vốn hóa thị trường
135,466,992.32 USD

Kyber Network Crystal KNC/USD

0.723 USD
+8.31% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KNC
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:40 (UTC +7)
Tín hiệu