Giá LEVER hôm nay

Trung bình (24h)
71 VND
Thấp nhất (24h)
65 VND
Cao nhất (24h)
75 VND
Khối lượng 24h
13,224,943.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
26,322,863.22 USD
Vốn hóa thị trường
77,709,288.21 USD

LeverFi LEVER/VND

71 VND
+4.41% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LEVER
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:05 (UTC)
Tín hiệu