Giá LEVER hôm nay

Trung bình (24h)
95 VND
Thấp nhất (24h)
89 VND
Cao nhất (24h)
100 VND
Khối lượng 24h
6,237,615.86 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,348,274.99 USD
Vốn hóa thị trường
120,821,705.53 USD

LeverFi LEVER/VND

98 VND
+7.69% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LEVER
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:19 (UTC +7)
Tín hiệu