Giá LINA hôm nay

Trung bình (24h)
230 VND
Thấp nhất (24h)
224 VND
Cao nhất (24h)
235 VND
Khối lượng 24h
2,089,290.43 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,253,601.4 USD
Vốn hóa thị trường
53,779,991.52 USD

Linear LINA/VND

230 VND
-1.29% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LINA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:52 (UTC)
Tín hiệu