Giá LINA hôm nay

Trung bình (24h)
213 VND
Thấp nhất (24h)
208 VND
Cao nhất (24h)
216 VND
Khối lượng 24h
2,246,976.7 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,725,951.88 USD
Vốn hóa thị trường
50,153,184.84 USD

Linear LINA/VND

213 VND
-1.39% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LINA
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:09 (UTC +7)
Tín hiệu