Giá LIT hôm nay

Trung bình (24h)
29,629 VND
Thấp nhất (24h)
28,967 VND
Cao nhất (24h)
30,015 VND
Khối lượng 24h
1,561,877.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,599,529.73 USD
Vốn hóa thị trường
44,973,561.4 USD

Litentry LIT/VND

29,755 VND
+0.29% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LIT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:16 (UTC)
Tín hiệu